Jelentkezem a konferenciára

III. Wolters Kluwer Versenyjogi Konferencia

2019. november 19.
Hilton Budapest City

Jelentkezem a konferenciára

A konferencia időpontja

2019. november 19.

Hilton Budapest City
1062 Budapest, Váci út 1-3.


Nap van hátra

a konferenciáig

Program

Megnyitó – Dr. Hegymegi-Barakonyi Zoltán LL.M. irodavezető ügyvéd, Hegymegi-Barakonyi és Társa Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda

1. A GVH aktuális fúziós gyakorlata, különös tekintettel a teljes körű eljárásokra

 • Az előadás a GVH teljes körű fúziós eljárásokkal kapcsolatos aktuális gyakorlatára fog fókuszálni, azaz a közelmúltban lezárt azon ügyekre, amelyekben felmerült a káros versenyhatások lehetősége és emiatt részletesebb vizsgálatot igényeltek. Az ügyek ezen halmazának rövid általános jellemzésén túl az egyedi ügyekben felmerült lényegesebb kérdésekről lesz szó, mint pl. a piacmeghatározás és versenyhatások értékelése.
 • Előadó: Dudra Attila versenytanács tag, Gazdasági Versenyhivatal

2. Fúziók az EU Bizottság és a tagállami versenyhatóságok előtt – avagy kié a végső szó, amikor a Bizottság kezdi a fúzió vizsgálatát, de a tagállami versenyhatóság fejezi be?

 • A fúziók ellenőrzésére vonatkozó munkamegosztás az EU Bizottsága (Bizottság), valamint a tagállami versenyhatóságok között első látásra világos hatásköri szabályokon nyugszik. Ezek legfontosabb eleme, hogy a tagállamok versenyhatóságai nem dönthetnek olyan fúzióról, amely a Bizottság hatáskörébe tartozik. A szabályozás az ügyáttétel intézményével azokat az egyedi eseteket is kezeli, ahol a fúzió ugyan a Bizottság hatáskörébe tartozik, mégis célszerűbb, ha arról az egyik tagállam versenyhatósága dönt, vagy ahol a fúzió nem éri ugyan el a Bizottsági hatáskört, mégis előnyösebb, ha azt egységesen a Bizottság bírálja el. A szabályozás zárt és logikus – szinte kizárt, hogy olyan helyzet álljon elő, ahol nem egyértelmű, hogy egy adott fúzióval kapcsolatosan melyik versenyjogot (EU, vagy tagállami) melyik hatóságnak (Bizottság, vagy tagállami versenyhatóság) kell alkalmaznia. Kivételek márpedig mindig vannak: a szabályozás kifinomultága ellenére mégis előállhat ez az eset. Erre mutatunk egy érdekes példát a Bizottság és a GVH közelmúltbeli gyakorlatából.
 • Előadó: Dr. Papp Álmos ügyvéd, Bán, S. Szabó & Partners Ügyvédi Iroda

3. Panelbeszélgetés - Versenyjog a munka világában

 • Moderátor: Dr. Tóth Tihamér ügyvéd, egyetemi tanár, Réczicza Dentons Europe LLP ügyvédi Iroda, PPKE JÁK Környezetjogi és Versenyjogi Tanszék
 • Tagok:
  • Dr. Berke Gyula egyetemi docens, PTE
  • Dr. Sükösd Péter Versenyjogi csoportvezető ügyvéd, DLA Piper Posztl, Nemescsói, Györfi-Tóth és Társai Ügyvédi Iroda
  • Dr. Horányi Márton partner, Hegymegi-Barakonyi és Társa Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda

4. Taxik, teherautók és társasházak - A versenyjogi kártérítési perek tanulságai és alakulása

 • A Versenyjogi Kártérítési Irányelv elfogadása óta majdnem 5 év telt el. Az azóta eltelt időben sok fejlemény volt a versenyjogi kártérítés terén. Az előadás e fejlemények összefoglaló bemutatására törekszik. Egyrészről, új jogalkotási kezdeményezések vannak az Európai Bizottság előtt, mint például a fogyasztók kollektív érdekeinek védelmére irányuló képviseleti eljárásokról szóló irányelvtervezet, a közvetett vevőkre továbbhárított árnövekedés becslésére vonatkozó közleménytervezet és a bizalmas információk magánjogi jogérvényesítés során történő védelméről szóló közleménytervezet. Másrészről, az Európai Unió Bírósága az utóbbi 1 évben több ítéletben foglakozott versenyjogi kártérítési kérdésekkel, így különösen azzal a kérdéssel, hogy mely tagállam bírósága előtt indítható per, mely társaságok perelhetők és milyen károk peresíthetők. Végül, a tagállami bíróságok előtt születtek olyan döntések, melyekben megítéltek versenyjogi kártérítést és egyelőre ezek meghatározzák az ilyen perekben a bírói gondolkodást.
 • Előadó: Dr. Horváth András LL.M., PhD. ügyvéd, Hegymegi-Barakonyi és Társa Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda

5. A réven és/vagy a vámon? - compliance programok értékelése versenyügyekben

 • Nagyobb befektetéssel, erőfeszítéssel járó beruházás előtt szokás mondani, hogy amit a réven nyerünk, azt a vámon elveszítjük. Korábban talán így gondolkodtak a vállalatok (és főképpen a hazai gazdasági életben felülreprezentált KKV-k) a versenyjogi megfelelőségi programokkal kapcsolatban is. Mára azonban ez a helyzet gyökeresen megváltozott, elég csak a GVH antitröszt ügyekben alkalmazott bírságközleményére gondolni, ahol adott esetben még egy utólagosan bevezetett megfelelőségi program is bírságcsökkentő tényező lehet. Az előadás ezen megfelelési erőfeszítések, ún. compliance programok versenyjoig megítélésének változását mutatja be, kitérve a hazai és nemzetközi jogfejődés fontos állomásaira, legérdekesebb eseteire, az előadó pedig röviden bemutatja az ország egyik legnagyobb vállalatának compliance tevékenységét is.
 • Előadó: Dr. Kocsis Márton Compliance Főjogtanácsos, MOL Nyrt.

6. Panelbeszélgetés - Az európai vállalkozások globális versenyképessége: a versenyjog és az iparpolitika kölcsönhatása a XXI. században

 • Az utóbbi években egyre hevesebb vita kezd kibontakozni abban a kérdésben, hogy az EU-ban érvényes versenyjogi szabályok szigorú alkalmazása versenyhátrányba hozza-e az európai vállalkozásokat az egyre inkább globálissá váló piacokon. Az utóbbi időben vezető európai tagállamok, így Németország, Franciaország és Lengyelország is felvetette annak szükségességét, hogy a versenyjogi szabályok alkalmazása körében egyes iparpolitikai szempontoknak hangsúlyosabb szerepet kellene kapniuk. A panelbeszélgetés azt járja körbe, hogy hol és mennyiben mutatkozik feszültség a versenyjogi jogalkalmazás és az iparpolitikai célok között valamint, hogy szükséges és lehetséges-e az iparpolitikai szempontok erőteljesebb figyelembevétele a versenyjogi jogalkalmazás körében, különös figyelemmel a fúziókontroll eljárásokra (mint pl. a tiltó határozatok a Siemens/Alstom vagy a ThyssenKrupp/Tata ügyekben).
 • Moderátor: Dr Fejes Gábor LL.M. ügyvéd partner, c. egyetemi docens, Oppenheim Ügyvédi Iroda, ELTE ÁJK Polgári Jogi Tanszék
 • Tagok:
  • Dr. Csorba Gergely partner, verseny-közgazdasági szakértő, Infrapont
  • Dale A. Martin elnök-vezérigazgató, Siemens Zrt.
  • Dr. Tóth András elnökhelyettes, a Versenytanács elnöke, Gazdasági Versenyhivatal

Előadók


Dr. Berke Gyula

Dr. Berke Gyula

egyetemi docens, PTEDale A. Martin

Dale A. Martin

elnök-vezérigazgató, Siemens Zrt.Dr. Fejes Gábor

Dr. Fejes Gábor

LL.M. ügyvéd partner, c. egyetemi docens, Oppenheim Ügyvédi Iroda, ELTE ÁJK Polgári Jogi Tanszék

Dr. Kocsis Márton

Dr. Kocsis Márton

Compliance Főjogtanácsos, MOL Nyrt.
Dr. Sükösd Péter

Dr. Sükösd Péter

Versenyjogi csoportvezető ügyvéd, DLA Piper Posztl, Nemescsói, Györfi-Tóth és Társai Ügyvédi Iroda


Dr. Csorba Gergely

Dr. Csorba Gergely

partner, verseny-közgazdasági szakértő, InfrapontDr. Tóth Tihamér

Dr. Tóth Tihamér

ügyvéd, egyetemi tanár, Réczicza Dentons Europe LLP ügyvédi Iroda, PPKE JÁK Környezetjogi és Versenyjogi Tanszék

Dr. Tóth András

Dr. Tóth András

elnökhelyettes, a Versenytanács elnöke, Gazdasági VersenyhivatalDr. Horváth András

Dr. Horváth András

ügyvéd, Hegymegi-Barakonyi és Társa Baker & McKenzie Ügyvédi IrodaHelyszín


Hilton Budapest City 1062 Budapest, Váci út 1-3.